Onderzoek: Helft van de Nederlanders klaar met de wintertijd

december 14, 2017

 Afgelopen maand deed Bedden.nl onderzoek naar het slaapgedrag van Nederlanders gedurende de winter. Ook werden de 1250 participerende respondenten gevraagd naar hun mening over de wintertijd, of ze beter/slechter slapen in de winter en of ze een verschil in hun stemming waarnemen.

‘s Winters gaat in Nederland de klok een uur achteruit. Naast het fijne extra uurtje slaap waar velen blij van worden, moet het ‘extra’ uur ervoor zorgen dat we een uur langer daglicht hebben.

Nederland is één van de vele Europese landen met een wintertijd. Het hebben van een wintertijd is echter niet een standaard gegeven. Zo kiezen landen als Rusland en Turkije ervoor om de klok niet aan te passen.

Wintertijd mag weg
Nederland lijkt zich bij deze landen aan te sluiten; bijna de helft van de Nederlanders, 48 procent, geeft aan dat de wintertijd wat hun betreft mag worden afgeschaft.

grafiek-wintertijd-1

Wat opvalt is dat vooral de ouderen groot voorstander zijn van de afschaffing. Zo is 55 procent van de mensen van tussen de 50 en 60 jaar oud, voor afschaffing van de wintertijd. Op de tweede plaats staan de 60-plussers met 38% en op een derde plek staan mensen van tussen de 40 en 50 jaar oud (35%).
grafiek-wintertijd-2

Wat opvalt is dat vooral de oudere respondenten grotendeels tegen de wintertijd zijn, waar jongeren precies het tegenovergestelde vinden. Met name jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar geven aan erg blij te zijn met het extra uurtje slaap.

Bijna de helft van de respondenten (44 procent) vindt de wintertijd een aangename verandering. Dit percentage is het hoogst onder jongeren die jonger zijn dan 20 jaar; 41 procent is vóór het houden van een wintertijd.

Slechtere nachtrust
16,5 procent van de respondenten geeft aan een slechtere nachtrust te hebben gedurende de winter. Hierbij valt op dat het vooral vrouwen zijn (60,8 procent) die aangeven te kampen met eventuele slaapproblemen tijdens de winter.

grafiek-wintertijd-3
Toch lijkt het merendeel van de respondenten (44 procent) geen wezenlijk verschil te ervaren gedurende de winternachten. Opvallend feit: een significante hoeveelheid van de respondenten (38,5 procent) geeft aan zelfs beter te slapen gedurende de wintermaanden.

Minder actief, eerder slaperig
Hoewel veel respondenten aangeven geen groot verschil in slaapritme te ervaren tijdens de winter, merken ze wel een verschil in algemene gesteldheid. Zo merkt 59,1 procent van de respondenten een verschil in stemming tijdens de winter, ze voelen zich vooral minder actief (35,9 procent), eerder slaperig (24 procent) en sneller geïrriteerd (16,7 procent)

grafiek-wintertijd-4

Mannen slapen later, vrouwen slapen langer
Ook werd de respondenten gevraagd naar hun bedtijden, en of ze ‘s ochtends eerder of juist later uit bed stappen. Het merendeel van de mensen (62,5 procent) blijft de gebruikelijke bedtijd aanhouden, terwijl 15 procent later in bed duikt.

Opvallend: 22,5 procent geeft aan juist eerder naar bed te gaan in de winter. Van deze groep zegt bijna de helft het heerlijk te vinden om eerder een warm bed, met een warme dekbed in te stappen (48,6 procent), terwijl bijna een kwart van de respondenten eerder naar bed gaat omdat ze niet tegen de kou en het donkere weer kunnen (24 procent).

Hierbij valt op dat mannen (11,6 procent) vaker laat naar bed gaan dan vrouwen (8,5 procent).

Daarentegen zijn het vooral de vrouwelijke respondenten die ervoor kiezen om ‘s winters langer in bed te blijven dan hun mannelijke wederhelft. 18,6 procent van de vrouwen blijft gedurende de winter langer in bed liggen ten opzichte van 13,3 procent van de mannen.

grafiek-wintertijd-5

Extra deken voor de warmte
Wanneer het koud wordt in de slaapkamer grijpt het merendeel van de Nederlanders naar de extra deken (41,4 procent). Andere respondenten kleden zich wat dikker aan met bijvoorbeeld een extra pyjama (18,5 procent) of doen de ramen dicht (12,3 procent).

Onderaan de lijst van populaire manieren om het warm te krijgen staan de ouderwetse kruik (5,3 procent) en de elektrische deken (5,9 procent).