Onderzoek: Slecht slapen tijdens warme nachten

augustus 8, 2018

Bedden.nl heeft onderzocht hoe goed Nederlanders slapen tijdens een extreem warme nacht. Aan 621 respondenten werd onder andere gevraagd naar de kwaliteit van het slapen tijdens een warme nacht, hoe het ‘slechter slapen vanwege de warmte’ zich uit, welke maatregelen zij nemen om ‘s nachts voor verkoeling te zorgen.

Onderzoeksresultaten
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid, 68% van de Nederlanders, slechter slaapt tijdens warme nachten. Iets meer dan een derde van de respondenten, 32% van de Nederlanders, geeft aan dat een extreem warme nacht geen invloed heeft op hun nachtrust.

Nederlanders die minder goed slapen tijdens een warme nachtrust hebben, blijken dit vooral te merken aan het feit dat zij slechter in slaap vallen (58%), vaker tussentijds wakker worden dan normaal (19%) en meer transpireren dan normaal (16%).

Gek genoeg blijkt het warme weer niet veel effect te hebben op het ochtendritueel van Nederlanders. Zo wordt men over het algemeen niet eerder wakker en is het niet lastiger om uit bed te komen.

slapen warme nachten

Vrouwen liggen wakker, mannen zijn zweters

Opvallend is dat vrouwen ruim drie keer zo vaak last blijken hebben van ‘vaker tussentijds wakker’ als mannen, terwijl mannen ruim twee keer zo vaak last hebben van ‘meer transpireren dan normaal’ als vrouwen.

Een slechte nachtrust heeft ook gevolgen voor het functioneren overdag. Zo geeft 43% aan overdag minder energie te hebben, gevolgd door een slechtere concentratie (38%). 8% van de Nederlanders is niet blij met wat ze in de spiegel zien de volgende ochtend, en geven aan er vermoeid uit te zien.

Hoe komt het dat een derde van de ondervraagden het voor elkaar krijgt een prima nachtrust te hebben te midden een hittegolf, terwijl anderen een helse nacht ondergaan. Bij het onderzoek werden de respondenten gevraagd naar de maatregelen die zij nemen tijdens een extreem warme nacht.

grafiek slapen met warm weer

Water drinken

Hierbij kwam al snel aan het licht dat de vaste slapers er hele andere gewoonten op nahouden dan de slechte slapers. Dat je met warm water extra veel water moet drinken, is een alom bekend advies. Dat dit advies ook doorsijpelt in het slaapgenot blijkt hieruit: de mensen die goed slapen met warm weer drinken gemiddeld 2 keer zo vaak meer water (12%) als hun slecht slapende landgenoot (5%).

Airconditioning, ventilatoren en elektrische apparaten

Ook is er een wezenlijk verschil te zien in de soort apparaten die mensen kiezen voor verkoeling. Mensen die goed slapen met heet weer maken bijna twee keer zoveel gebruik van airconditioning in vergelijking met de slechte slapers. Opvallend is dat de ventilator veel minder aftrek vindt bij de betere slapers. Sterker nog: slechte slapers maken veel meer gebruik van een ventilator (50%) dan de betere slapers (12%).

Een tip die niet bij iedereen bekend is, is het uitzetten van alle elektrische apparaten bij extreme hitte. Door de hitte moeten veel devices, denk aan een laptop of pc, extra kracht gebruiken om ervoor te zorgen dat ze niet overhitten. Naast dat dit extra stroom kost, komt bij dit proces ook vaak veel hitte vrij. Goede slapers doen dit aanzienlijk vaker dan slechte slapers.

Bed lichter opmaken, ramen open en naakt slapen

Dat het lichter opmaken van je bed niet voor iedereen een no-brainer is, blijkt uit het feit dat de goede slaper 3 keer vaker (6%) zijn of haar bed lichter opmaakt dan slechte slapers (2%). Wel is bijna iedereen zo slim om een raam open te zetten bij extreme warmte. Toch opvallend dat betere slaper vaker met een raam open slapen (38%) dan hun slecht-slapende landgenoten (27%).

Een opvallend gegeven: onder de goed-slapende Nederlanders bevinden zich meer naaktslapers (15%) dan onder de slecht-slapenden(8%).

Een hittegolf op de werkvloer

25,4% van de Nederlandse werkgevers neemt geen extra maatregelen op de werkvloer wanneer er sprake is van extreem warm weer. Toch zorgt het merendeel van de werkgevers ervoor dat er extra verkoeling op het werk aanwezig is. De meeste werkgevers (27,6%) zorgen er namelijk voor dat er airconditioning beschikbaar is op de werkvloer.

 

Naast airconditioning is het zogeheten tropenrooster een populaire maatregel tijdens een hittegolf. 16,8% van de werknemers mag gedurende een extreem warme periode vroeger naar werk komen en vroeger vertrekken, om zo de warmste momenten van de dag buiten door te kunnen brengen. De aanschaf van ventilatoren is een minder populaire maatregel; 15,4% van de werkgevers schaft (extra) ventilatoren aan voor het personeel. Let wel: er werd enkel gevraagd naar de inzet van de werkgever, en staat dus los van de mogelijkheid dat werknemers zelf voor een ventilator zorgen.

6,7% van de  werkgever is tijdens een hittegolf flexibeler is met het accorderen van aanvragen voor verlofdagen. Een of meerdere (extra) korte pauze(s) tussen de werkzaamheden door wordt bij 4,3% van de werknemers mogelijk gemaakt.Naast airconditioning is het zogeheten tropenrooster een populaire maatregel tijdens een hittegolf. 16,8% van de werknemers mag gedurende een extreem warme periode vroeger naar werk komen en vroeger vertrekken, om zo de warmste momenten van de dag buiten door te kunnen brengen. De aanschaf van ventilatoren is een minder populaire maatregel; 15,4% van de werkgevers schaft (extra) ventilatoren aan voor het personeel. Let wel: er werd enkel gevraagd naar de inzet van de werkgever, en staat dus los van de mogelijkheid dat werknemers zelf voor een ventilator zorgen.

‘Slechts’ 3,8% van de werknemers geeft aan dat er wel eens koude versnaperingen (ijsjes, drankjes et cetera.) vanuit de werkgever worden aangeleverd tijdens een hittegolf.