Onderzoek: Welke invloed heeft Sinterklaas op de slaap van kinderen?

november 30, 2018

Voor veel kinderen in Nederland is Sinterklaas een hectische tijd. Bedden.nl heeft daarom onderzoek gedaan naar de invloed die Sinterklaas heeft op het slaapgedrag van kinderen. Aan het onderzoek deden 708 respondenten mee.

Heeft het sinterklaasfeest een slechte invloed op de nachtrust van kinderen en hoe uit dit zich? Wanneer is deze invloed het grootst? Gedragen kinderen zich tijdens de sinterklaasperiode ook anders en hoe vaak geloven kinderen in Nederland dat Sinterklaas echt bestaat? Op deze pagina staan de resultaten van het onderzoek.

Het bestaan van Sinterklaas

Twee derde van de Nederlandse kinderen (67%) gelooft, of geloofde ooit, dat Sinterklaas echt bestaat. Een derde van de Nederlandse kinderen heeft nooit geloofd dat Sinterklaas echt bestaat.

Slapen tijdens Sinterklaas

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het sinterklaasfeest invloed heeft op het slaapgedrag van ruim 38% van de kinderen in Nederland.  

Vroeger wakker worden (44,1%), moeilijker in slaap kunnen vallen (30,6%) en vaker tussendoor wakker worden (14,1%) de veranderingen in het slaapgedrag die ouders het vaakst noemen. Verreweg de meeste veranderingen in het slaapgedrag lijken een negatieve invloed te hebben de kwaliteit van de slaap. Slechts 4,1% geeft aan dat hun kinderen makkelijker inslapen tijdens de sinterklaasperiode.

Het sinterklaasfeest bestaat uit verschillende elementen, waaronder de intocht, het schoenzetten en pakjesavond. Daarom is ook onderzocht welke aspecten van het sinterklaasfeest de meeste invloed hebben op de nachtrust van kinderen.

De cadeaus die de kinderen met Sinterklaas krijgen blijken het vaakst (35,0%) de reden te zijn dat het slaapgedrag verandert, gevolgd door het schoenzetten (27,8%), de activiteiten rondom Sinterklaas (17,2%) en de verhalen rondom Sinterklaas (11,7%). Bij 7,2% van de kinderen is het Sinterklaasjournaal de belangrijkste factor die voor verandering in het slaapgedrag zorgt.

Ook is onderzocht op welke momenten Sinterklaas de meeste invloed heeft op het slaapgedrag van kinderen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de nachten waarop kinderen hun schoen mogen zetten (37,9%) de grootste invloed hebben op de nachtrust, gevolgd door pakjesavond (14,7%) en de eerste dagen na de intocht (14,7%).

Gedragsverandering

In het onderzoek is ook gevraagd welke gedragsveranderingen er bij kinderen worden opgemerkt gedurende de sinterklaasperiode. Drukker gedrag wordt hierbij met afstand het meest genoemd (39,4%). Ook is het opvallend dat sommige kinderen tijdens Sinterklaas beter luisteren (15,3%), terwijl een andere groep kinderen juist minder goed luistert (11,9%).