Slaaponderzoek Bedden.nl: Hoe slaapt Nederland?

mei 2, 2017

Op de Internationale Dag van de Slaap, ook bekend als ‘World Sleep Day’, wordt aandacht besteed aan datgene wat ons de helft van ons leven bezig houdt: slapen. Ook wordt op deze dag aandacht besteed aan belangrijke zaken rondom slaap, zoals gezondheid en alertheid.

In het kader van de Internationale Dag van de Slaap, heeft Bedden.nl een Nationaal slaaponderzoek gehouden onder 1.149 Nederlanders. Zij werden onder andere gevraagd naar hun gemiddelde slaapduur, hoe vaak ze ‘s nachts wakker worden en hoe ze ‘s ochtends wakker worden gewekt.

Merendeel Nederlanders slaapt minder dan 7 uur

40% van de Nederlanders slaapt 7 tot 8 uur, een gezonde nachtrust. Ruim een derde (33,2%) slaapt iets korter, tussen de 6 en de 7 uur.

Wanneer je minder dan 6 uur slaapt, kun je spreken van een slechte nachtrust. Dit overkomt doorgaans 9% van de Nederlandse bevolking.

Jongeren slapen lekker uit

Er zijn gelukkigen die maar geen genoeg kunnen krijgen van hun slaap; 17,8% van de respondenten geeft aan vaak meer dan 8 uur op zijn of haar matras door te brengen. Jongeren van 18 jaar of jonger spannen hier de kroon; maar liefst 34,2% slaapt doorgaans langer dan de gemiddelde 8 uur. Dit is meer dan drie keer zoveel als hun iets oudere (studerende) generatiegenoten van tussen de 19 en 25 jaar (11,1%).

Slechte slaap door toiletbezoek

Helaas is een vredige, aaneenlopende nachtrust niet aan iedereen besteed. De voornaamste redenen om wakker te worden zijn een volle blaas (46,3%), peinzingen (29,4%) of hun kinderen (13,6%).


Senioren er het vaakst uit voor toiletbezoek

Senioren hebben weinig diepe slaap nachten; maar liefst 90% van de senioren laat weten ‘s nachts uit hun slaap te ontwaken. De voornaamste reden is een hoognodig toiletbezoek. Ruim 75% van de senioren geeft aan één of meerdere keren per nacht het toilet te bezoeken. Wel komen senioren doorgaans aan zo’n 7 tot 8 uur slaap, waardoor ze wel aan een gezond aantal slaapuren komen.

Veel stress bij studerende jeugd

Bij de jongeren valt het op dat stress de grootste oorzaak is van slaapgebrek. Meer dan de helft van de jongeren tot 18 jaar (55,6%) en van tussen de 19 en 25 jaar (58%) geeft aan dat stressfactoren, zoals deadlines en peinzingen, een grote rol spelen. Opvallend is dat deze leeftijdsgroepen doorgaans naar school gaan of een studie volgen. Ter indicatie: van de ‘werkende’ jongvolwassenen van tussen de 26 en 35 jaar ligt bijvoorbeeld slechts 20% wel eens wakker wegens stress, een significant verschil ten opzichte van de jongeren.

Ouders moeten er het vaakst uit

Kinderen krijgen is leuk, althans, wanneer je het aan de ouders vraagt. Helaas zijn de oogappeltjes ook zeer bepalend voor een goede nachtrust. Meer dan de helft van de ouders (51,7%) moet er ‘s nachts vaker dan 2 keer uit om de kinderen weer in slaap te krijgen. Ter vergelijking: dit percentage is bijna twee keer zo hoog als de tweede meest voorkomende reden om het bed uit te gaan: toiletbezoek (27,2%).

Kroelen met je kat bevordert de nachtrust?

Of het hygiënisch is of niet laten we even in het midden. Het lijkt er echter wel op dat mensen die hun kat in bed laten slapen er over het algemeen een betere nachtrust uithalen. Exact de helft (50%) van de katteneigenaren laat zijn of haar kat in bed slapen. Hondeneigenaren zijn hier wat strenger in, slechts 25,8% van de viervoeters wordt op het matras getolereerd.

Het is opvallend dat eigenaren die met hun kat slapen bijna twee keer zo goed slapen ten opzichte van hondeneigenaren. 25% van de katteneigenaren slaapt tussen de 7 en 8 uur en 8,8% slaapt zelfs langer dan 8 uur. Ter vergelijking: bij hondeneigenaren slaapt 12,9% tussen de 7 en 8 uur en 4,8% slaapt langer dan 8 uur.

Traditionele wekker wordt collectors item

Heb jij een ouderwetse alarmwekker op je nachtkastje staan? Wees er dan zuinig op, want het wordt een collector’s item. Bij 40,3% van de Nederlanders is de alarmwekker namelijk vervangen door een smartphone. 22,6% beschikt nog over een klassieke alarmwekker en een krappe 8% heeft nog een ouderwetse muziekwekker in de kamer staan. De lichtwekker (4,5%) lijkt nooit helemaal te zijn aangeslagen bij het grote publiek.

Mobiele wekker slecht voor nachtrust

In het verleden is al veel geschreven over het effect van het blauwe licht van je smartphone op je nachtrust. Hier blijkt uit de onderzoeksdata nu een kern van waarheid in te zitten. Zo heeft het merendeel van de slapers dat minder dan 6 uur nachtrust ervaart, een smartphone als wekker (32,4%). Hetzelfde geldt voor de groep Nederlanders die tussen de 6 en 7 uur slaapt. Respondenten die 7 uur of meer kunnen slapen, kiezen er over het algemeen vaker voor om het mobieltje te vervangen door een echte wekker.